Polityka prywatności

Najważniejsze informacje dotyczące polityki prywatności:

Zapewniamy naszym Klientom poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. 
Dane osobowe, które sam nam przekazywane przez Klientów, przetwarzamy zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Ponadto, przetwarzamy je w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez klientów zezwolenia. Sohoglam.pl nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim.
Najważniejsze informacje dotyczące polityki prywatności:  

Płatności Twisto - wymagane zapisy:

Płatności kartą - wymagane zapisy: