Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „SohoGlam”

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Platforma prowadzona pod adresem sohoglam.pl jest własnością Alter Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 307. Alter Sp. z o.o. jest płatnikiem VAT o numerze NIP: 6472514353, REGON: 241330570, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347274. Kapitał zakładowy spółki to 115 000,00 zł.
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wyżej wymienionej platformy, a w szczególności warunki składania zamówień, formy dostawy zamówień, czas realizacji zamówień oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Sklep sohoglam.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej, jednak aby skorzystać z oferty sklepu niezbędnym jest spełnienie przez użytkownika następujących warunków technicznych:
   • posiadanie komputera 
   • posiadanie dostępu do Internetu
   • posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej
   • posiadanie aktywnego adresu e-mail
   • zaakceptowanie plików Cookies
   • zainstalowanie wtyczki Flash Player
  4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest, aby klient ingerował w elementy techniczne sklepu, a także wykorzystywał sklep do celów innych niż jest jego przeznaczenie tj. wysyłanie spamu, umieszczenie na stronach sklepu treści reklamowych czy też promocyjnych.
  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, a przede wszystkim takie, które są spowodowane działaniem siły wyższej, osób trzecich lub też takie, które są spowodowane niekompatybilnością strony internetowej z zapleczem technicznym klienta.
  6. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem najpóźniej przed złożeniem zamówienia.
 2. IWarunki składania zamówień:
  1. Klient może składać zamówienia 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, jednak dopuszcza się możliwość czasowego zawieszania działalności sklepu w celu dokonania prac technicznych. 
  2. Zamówienia można składać za pośrednictwem zarejestrowanego konta, jak również bez rejestracji. 
   Rejestracja konta: Aby zarejestrować konto należy poprawnie wypełnić i przesłać formularz znajdujący się na stronie sklepu. Po przesłaniu formularza klient otrzymuje na wskazany adres mailowy link aktywacyjny, a następnie z chwilą kliknięcia w podany link zostaje utworzone konto klienta. 
  3. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie na produkty, których kupnem jest zainteresowany, za pośrednictwem przycisku „Do koszyka”. Po czym klient wskazuje ilość produktów oraz wybiera sposób dostawy, a następnie sposób płatności. 
   Sposób dostawy: Sposoby płatności:
   • przesyłka paczkomatowa realizowana przez Inpost
   • przesyłka pocztowa realizowana przez Pocztę Polską
   • przesyłka kurierska realizowana przez DPD
   • szybki przelew bankowy realizowany przez imoje.pl
   • płatność kartą realizowana przez imoje.pl
   • tradycyjny przelew bankowy
   • płatność gotówką u kuriera w przypadku przesyłek za pobraniem
  4. W celu zrealizowania zamówienia klient podaje adres dostawy. W przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
  5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sohoglam.pl dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Sklep od tej chwili rozpoczyna realizację zamówienia jeśli uprzednio został spełniony warunek opłacenia zamówienia w całości. Wybranie przez klienta opcji ”tradycyjny przelew bankowy” oznacza, że sklep oczekuje 3 dni na opłacenie zamówienia, a brak wpłaty na konto w tym czasie oznacza anulację zamówienia. Zamówienie można złożyć ponownie. Jeśli wpłata dotrze na konto w określonym czasie rozpoczyna się standardowa procedura realizacji zamówienia. 
  6. W przypadku płatności kartą Klient zezwala na przetwarzanych danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Klient ma jednak możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej. Ponadto:
   - Sklep internetowy zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
   - Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.
   - W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  7. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa ze względu na braki magazynowe, sklep zobowiązuje się do kontaktu telefonicznego lub mailowego z klientem w celu ustalenia co następuje:
   • zrealizowanie zamówienia w części
   • zrealizowanie zamówienia w całości w późniejszym terminie uzgodnionym z klientem
   • anulowanie zamówienia
  8. Informacje na temat statusu realizowanego zamówienia będą przekazywane na wskazany przez klienta adres mailowy.
 3. Ceny produktów:
  1. Ceny produktów oferowanych w sklepie sohoglam.pl są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
  2. Ceny podane na stronie są ostateczne, nie zawierają kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych. Koszty przesyłki są doliczane do zamówionych produktów w koszyku i są opłacane przez klienta.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie podczas akcji promocyjnych i wyprzedaży. 
  4. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon dla osób fizycznych lub faktura VAT dla firm. 
 4. Czas realizacji zamówień:
  1. Sklep internetowy podaje orientacyjny czas realizacji zamówienia w dniach roboczych. Jest to czas liczony od momentu opłacenia zamówienia.
  2. Zamówienia, które nie zostaną dostarczone i wrócą do magazynu sklepu mogą zostać wysłane ponownie. Warunkiem jest opłacenie przez klienta kolejnych kosztów wysyłki. 
 5. Zwroty i reklamacje towaru
  1. SohoGlam.pl ma obowiązek dostarczyć klientowi towar wolny od wad.
  2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie do 1 roku po zakupie. Pismo reklamacyjne, dowód zakupu oraz reklamowany produkt należy wysłać na adres firmy tj.:
   Alter Sp. z o.o.
   ul. Pszowska 307
   44-373 Wodzisław Śląski
  3. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść klienta, sklep internetowy zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu. W sytuacji braku możliwości naprawy lub wymiany, sklep zwróci klientowi należność za reklamowany produkt.
  4. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zakupionego produktu w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Nie jest wymagane, aby podać przyczynę zwrotu.
  5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować sklep internetowy o takim zamiarze drogą elektroniczną nie później niż 14 dni od otrzymania towaru.
  6. Klient ma obowiązek zwrócić przedmiot w stanie niepogorszonym. Prawo zwrotu nie obowiązuje sytuacji, w której produkt został dostarczony w opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem/zaplombowanym, a następnie produkt został otwarty. Takiego produktu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych.
  7. Koszty zwrotu produktów do sklepu internetowego ponosi klient. Produkty należy wysłać na adres firmy:
   Alter Sp. z o.o.
   ul. Pszowska 307
   44-373 Wodzisław Śląski
  8. Sklep internetowy sohoglam.pl dokona zwrotu płatności po otrzymaniu produktów zgłoszonych do zwrotu. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy klienta lub rachunek powiązany z kartą kredytową lub płatniczą klienta. 
 6. Dane osobowe:
  1. Dane osobowe są przetwarzane przez sklep internetowy sohoglam.pl, którego właścicielem jest Alter Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 307.
  2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sohoglam.pl danych osobowych, które zostały podane podczas rejestracji konta lub podczas korzystania ze sklepu w celu dokonania zakupów. Dane osobowe klient podaje dobrowolnie. Jednocześnie klient został poinformowany, że może nie zgodzić się na podanie danych osobowych, jednak  uniemożliwi to zrealizowanie zamówienia oraz dokonanie zakupów w sklepie.
  3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez imoje.pl danych osobowych, które są niezbędne do realizacji płatności elektronicznych. 
  4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Malborskiej 130, w przypadku wyboru dostawy do paczkomatu./ Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodzin Hiszpańskich 8 w przypadku wyboru dostawy paczką pocztową./ Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mineralnej 15 w przypadku wyboru dostawy paczką kurierską.
  5. Klient ma prawo wglądu i aktualizacji swoich danych. Ma również prawo do odmowy przetwarzania jego danych, co należy zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio u Administatora Danych.
  6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
   • w celu realizacji złożonego przez klienta zamówienia
   • w celu utworzenia konta na stronie internetowej sohoglam.pl
   • w celu obsługi reklamacji lub zwrotu 
   • w celu realizacji potrzeb technicznych oraz statystycznych sklepu
   • w celu realizacji potrzeb marketingowych, a przede wszystkim w celu wysłania newslettera e-mailem lub sms-em (tylko i wyłącznie w przypadku, w którym klient wyrazi zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email/telefon takich treści).
  7. Sklep internetowy sohoglam.pl może ujawnić dane osobowe tylko i wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 7. Postanowienia końcowe:
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  2. Właściciel sklepu internetowego informuje, a klient przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Internetu może wiązać się z ryzykiem poniesienia szkody, które mogą być spowodowane między innymi: włamaniem się osób trzecich do systemu informatycznego klienta czy też zainfekowaniem  systemu informatycznego klienta wirusem.
  3. Klienci oraz osoby odwiedzające platformę sohoglam.pl są zobowiązane do przestrzegania praw autorskich. Zdjęcia, opisy, logotypy oraz nazwy marek mogą być chronione prawem własności intelektualnej.
  4. Niniejszy regulamin może być zmieniony w każdym czasie, jednak do zamówień przed zmianą regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe.
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.10.2020r.